Viên uống bổ khớp chiết xuất Vẹm xanh Living Healthy Green Lipped Mussel 2000mg, Hộp 250 viên nang mềm

Living Healthy Green Lipped Mussel với chiết xuất Vẹm xanh có thể giúp tăng khả năng vận động của khớp liên quan đến viêm khớp, giúp giảm sưng viêm khớp. Sử dụng Living Healthy Green Lipped Mussel liên tục hàng ngày là cần thiết để bảo tồn khớp.