Viên uống giảm hấp thu Cholesterol Living Healthy Policosanol 12mg, Hộp 60 viên

Policosanol được sử dụng cho các vấn đề liên quan đến sức khỏe của tim mạch bao gồm cholesterol cao, đau chân do tuần hoàn kém…